Traže razvod i brigu o deci o trošku države

Najviše građana tokom prve godine primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tražilo je pro bono usluge u porodičnim sporovima – prilikom razvoda braka, poveravanja dece, davanja izdržavanja… Ovo pokazuju podaci lokalnih samouprava i advokata, a nemali broj obraćao se i zbog nasilja u porodici, kaže za portal Romantika.rs B. Bjeletić, član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije (AKS).Možemo reći da je zakon zaživeo , a situacija bi bila još bolja da nije bilo epidemije kovida i vanrednog stanja, kada je građanima bi ograničen pristup lokalnim samoupravama.

Na osnovu perliminarnih izveštaja, prema podacima AKS, do 1. jula građani su podneli 674 zahteva za zastupanje, od čega 447 za postavljanje advokata. Branioca je dobilo njih 132, odbijenih je bilo 45, a odustalo je 16. Po ostalim zahtevima postupala je lokalna samouprava.

Više od 300 pisanih podnesaka i još više usmenih obraćanja zabeležila je Služba za besplatnu pravnu pomoć Kruševca. Osim porodičnih odnosa, građani su tražili i savete oko ostvarivanja zaštite prava potrošača, upravnog prava i primene zakona o stanovanju, kaže Svetlana Marković, šef Službe.

Leave a comment